GENERALI

Бивше руководство је након преузимања дужности 2014. једнострано раскинуло уговор о колективном осигурању са Генерали осигурањем и закључило уговор о колективном осигурању са ДДОР Нови Сад , што је резултирало покретањем судског поступка за накнаду штете који је окончан пресудом Привредног суда у Београду П.7736/2014 од 01.02.2016. (у прилогу) којом је АК Београда обавезана да Генерали осигурању исплати новчани износ од 107.994,61 ЕУРА са затезном каматом почев од 25.05.2014 до исплате, као и новчани износ од 536.508,00 динара на име трошкова парничног поступка. Ово је резултат нечије одлуке да ризикује покретање судског спора и погрешне процене да ће у судском спору успети, што се није догодило, већ је услед оваквог неодговорног поступања АК Београда претрпела штету у износу од око 15.000.000,00 динара.

Прилог:

Генерали