AKTIV 8

АК Београда је са „АКТИВ 8“ доо закључила два уговора: уговор о пружању услуга „IT“ бр.4783/16 од 25.10.2016 i уговор о пружању услуга „CLOUD HOSTING“ бр.4782/16 од 25.10.2016. (у прилогу) по основу којих је месечно исплаћиван паушалан износ од 500 ЕУРА (одржавање рачунара), паушалан износ од 675 ЕУРА (закуп ресурса са администрацијом сервера на месечном нивоу) и 15 ЕУРА / 1 сат при чему је месечни збир сати износио у просеку око 30 сати што значи додатних 450 ЕУРА (одржавање именика адвоката). Када се на наведене цене дода ПДВ добија се укупан износ месечне уговорне обавезе према „АКТИВ 8“ од око 240.000,00 динара. Уговори су закључени уочи заказаних избора у АК Београда и то на период од 4 године – до 31.12.2020.године, са штетном уговорном клаузулом да у случају једностраног раскида, наручилац (АК Београда) има обавезу да плати целокупан преостали период трајања уговора (као уговорна казна) – иако предметне услуге не би биле уопште пружене. Реч је о укупном износу од око 80.000 ЕУРА на штету средстава адвоката Београда.

Прилог:

Уговор – Актив 8 Cloud Hosting

Уговор о пружању IT услуга Актив 8